Agenda brukselska dot. cyfryzacji

Przedstawiamy harmonogram spotkań w Brukseli dotyczących cyfryzacji

Więcej informacji na platformie KE FUTURIUM https://futurium.ec.europa.eu/en  

Czerwiec

21-22.06 – Digital Assembly w Tuluzie. Podczas Digital Assembly zostanie zorganizowany side event dla Ukrainy (Tech4UA), podczas którego zaplanowano panel z udziałem instytucji UE (KE, PE i Rady), przedstawicieli rządu UA, banków odbudowy i rozwoju oraz udział przedstawiciela rządu PL

17.06 – posiedzenie grupy roboczej ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego (Konferencja Pełnomocników ITU, Akt o sztucznej inteligencji) 

14.06 – spotkanie horyzontalnej grupy ds. cyberbezpieczeństwa – omówienie dokumentu 4C NIS2 przed ostatnimi trilogami technicznymi z PE 

13.06 – spotkanie sieci DDN (digital diplomacy network) w sprawie unijnej dyplomacji cyfrowej – przygotowanie do Rady ministrów ds. zagranicznych 18 lipca 2022 

13.06 – wideokonferencja grupy roboczej ds. konkurencyjności i wzrostu w sprawie DSA (Digital Services Act) – dyskusja nad testem DSA po trilogu celem przyjęcia porozumienia

3.06. – spotkanie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w Luksemburgu

Maj

22-23.05. – spotkanie sieci Digital&Cyber Ambassadors w Paryżu.

20.05. – CORI – dedykowane przyjęciu dokumentów na Radę TTE (Telecom) w Luksemburgu

20.05. – Grupa Robocza COMPET ws. DSA – finalny tekst projektu rozporządzenia po trilogach

20.05. – warsztaty organizowane przez PREZ francuską poświęcone Data Act, Rozdziały 2,3,4,10,

19-20.05 –Grupa ekspercka ws europejskiego portfela identyfikacji elektronicznej

18.05. – Grupa Robocza Technical Harmonisation – „wspólna ładowarka”/analiza propozycji kompromisowych PREZ FR w świetle trilogów

17.05. – Grupa Robocza ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (Akt o sztucznej inteligencji, analiza kolejnych artykułów oraz przygotowanie Rady TTE (Telecom) 3.09.2022 – raporty z postępów prac dot. eID, punkt dot. wyborów do władz ITU (przygotowania do Konferencji Pełnomocników 2022 – PP22)

17.05. – Horyzontalna Grupa ds. Cyberbezpieczeństwa  – konkluzje Rady ws postawy cyberbezpieczeństwa, informacja po ostatnich trilogach NIS2.

6.05. – Grupa Robocza w sprawie harmonizacji technicznej (projekt dotyczący wspólnej ładowarki)

5.05 – Grupa Robocza ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

5.05. – Grupa Ekspercka dot. eIDAS/eID

3.05. – Grupa Robocza ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

3.05. – Horyzontalna Grupa ds. Cyberbezpieczeństwa

Kwiecień

29.04. – Grupa robocza COMPET dot. DSA (podsumowanie trilogu w sprawie DSA 22/04 oraz dalsze kroki)

28-29.04. – Grupa ekspercka dot. eIDAS/eID (prace nad e-walletem)

28.04. – Grupa Robocza ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego – Europejska deklaracja o prawach i zasadach cyfrowych (Declaration on European Digital Rights and Principles)  – dyskusja nad drugą wersją tekstu kompromisowego PREZ; projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act)-  analiza kolejnej wersji tekstu kompromisowego PREZ

27.04. – Coreper II przyjęcie bez dyskusji Deklaracji o przyszłości Internetu

27.04. – Coreper II przygotowanie drugiego spotkania Rady Handlu i Technologii z USA (w zakresie dot. kwestii cyfrowych)

27.04. – Coreper I – omówienie ostatniego trilogu 22/04 w sprawie Digital Services Act (na którym zawarto porozumienie międzyinstytucjonalne)

26.04. – Horyzontalna Grupa ds. Cyberbezpieczeństwa  – rewizja dyrektywy NIS2, procesy ONZ i cyberdyplomacja

26.04. – Grupa Robocza ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego (rozporządzenie dot. e-Privacy Regulation – informacja po trilogu, Rada ds. Handlu i Technologii (TTC)- prezentacja KE; akt w sprawie danych (Data act – dyskusja na temat wniosku KE – rozdziału VI oraz VIII)

TAGI Agenda brukselska,