Abuse Forum

Abuse Forum, czyli nieformalna organizacja prowadzona przez CERT Polska

Abuse Forum (AF) zostało utworzone w 2005 roku z inicjatywy CERT Polska. Głównym celem inicjatywy jest zwiększenie skuteczności zapobiegania i reagowania na zagrożenia w sieci. Aby to osiągnąć, konieczna jest współpraca, budowanie relacji i wzajemnego zaufania.

Organizacja zrzesza obecnie ponad 30 członków, m.in. przedstawicieli największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, portali społecznościowych, instytucji finansowych, a także dostawców Internetu oraz organów administracji publicznej, w tym ministerstw i urzędów centralnych.

Abuse Forum funkcjonuje w oparciu o kwartalne spotkania oraz listę dyskusyjną, które pomagają poprawić komunikację i zacieśniać znajomości. Uczestnicy dzielą się dobrymi praktykami oraz wymieniają informacje o najnowszych trendach cyberbezpieczeństwa.

Czytaj więcej na stronie Abuse Forum

TAGI Dobre praktyki, Polska,