Misja portalu

CyberPolicy - o cyberbezpieczeństwie "nietechnicznie"

Portal CyberPolicy stanowi kompendium wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa w aspekcie strategicznym, regulacyjnym, organizacyjnym i praktycznym. Misją portalu jest gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat nowych regulacji, dokumentów programowych i strategicznych oraz dobrych praktyk i inicjatyw mających bezpośredni wpływ na ekosystem cyberbezpieczeństwa.

Państwowy Instytut Badawczy NASK (PIB NASK) od dawna prowadzi działania zmierzające do podnoszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w Polsce. Od 1996 roku w strukturze Instytutu działa zespół CERT Polska,  pierwszy w Polsce zespół reagowania na incydenty. 

 

Portal CyberPolicy związany jest z aktywnością PIB NASK na poziomach strategicznym i tzw. policy, które koncertują się na prawnej i strategicznej analizie inicjatyw związanych z cyberbezpieczeństwem i gospodarką, oraz stymulowaniem współpracy pomiędzy administracją a sektorem prywatnym. 

 

Dla uzyskania informacji technicznych dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni zachęcamy do korzystania z portalu CERT Polska.