ENISA

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

ENISA to unijna agencja stanowiąca ośrodek specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie, który pomaga Unii Europejskiej i należącym do niej krajom zapobiegać problemom dotyczącym bezpieczeństwa ICT. Agencja została powołana w 2004 r. ENISA ma siedzibę w Grecji.

W momencie utworzenia w 2004 roku (Regulacja EC no. 460/2004), ENISA otrzymała mandat na 5 lat, ale był on przedłużany dwukrotnie w 2009 i 2011 roku. Jest jedyną agencją europejska z tymczasowym mandatem, który wygasa w czerwcu 2020 roku. W komunikacie z lipca 2016 Komisja Europejska zapowiedziała rewizję mandatu ENISA. Efektem był przygotowany akt legislacyjny, zaprezentowany 13 września 2017 roku w ramach tzw. "pakietu cybernetycznego". EU Cybresecurity Act wzmacnia rolę Agencji i przyznaje jej permanentny mandat.

W ramach propozycji przewidziano, że ENISA stanie się niezależnym centrum eksperckim w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i będzie:

- Asystować państwom członkowskim w tworzeniu polityk i dobrych praktyk, a także w ich wdrażaniu;

- Wspierać budowanie zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa;

- Budować świadomość wśród biznesu i obywateli;

- Promować współpracę na poziomie europejskim;

- Budować zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na poziomie europejskim;

- Promować certyfikację i wspierać w tworzeniu rozwiązań w tym zakresie.

 

Kraje członkowskie mają wpływ na działania ENISA poprzez obecność w zarządzie (Management Board), a także rozwijają z Agencją współpracę poprzez sieć oficerów łącznikowych (National Liaison Officer network).