ECSO

European Cyber Security Organisation (ECSO) - Europejska Organizacja ds. Cyberebepzieczeństwa

ESCO jest organizacją non-profit utrzymującą się ze składek członkowskich. Jest to przykład kontaktowego partnerstwa publiczno-prywatnego (contractual Public-Private Partnership, cPPP) na poziomie europejskim. ECSO zostało utworzone w czerwcu 2016 r.

W skład ECSO wchodzą przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także ośrodki naukowe i akademickie z całej Europy. W ramach utworzonych grup roboczych toczą się prace nad ustalaniem wspólnych stanowisk i budową współpracy w następujących obszarach:

  • - Infrastruktura ICT;
  • - Inteligentne sieci (ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyki);
  • - Transport;
  • - Inteligentne budynki i inteligentne miasta;
  • - Przemysł 4.0 i systemy sterowania przemysłowego;
  • - Administracja publiczna;
  • - Ochrona zdrowia;
  • - Finanse i ubezpieczenia.

 

Więcej informacji na stronie internetowej ECSO