EC3

Europejskie Centrum do Zwalczania Cyberprzestępczości (European Cyber Crime Centre - EC3)

EC3 powstało w 2013 roku w strukturach Europolu, aby wzmacniać współpracę organów ścigania w dziedzinie cyberprzestępczości.

Głównym zadaniem EC3 jest wspieranie państw członkowskich w zwalczaniu cyberprzestępczości oraz rozwijanie narzędzi w tym zakresie, a także przygotowywanie szkoleń i materiałów treningowych. Z uwagi na międzynarodowy zasięg cyberprzestępczości, EC3 stanowi centralny punkt wymiany informacji nie tylko pomiędzy krajami członkowskimi, ale także z krajami trzecimi (m.in. dobrze rozwinięta współpraca z FBI).

 

Co roku EC3 publikuje dokument Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) - raport na temat największych zagrożeń w obszarze cyberprzestępczości.

 

Więcej informacji na stronie Europolu