UN GGE

Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security

UN GGE to grupa powołana przy Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Grupa zajmowała się zastosowaniem prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni. Grupa ta obradowała trzykrotnie (UN GGE 2012/2013, UN GGE 2014/2015, UN GGE 2016/2017) , z czego za każdym razem w jej skład wchodzili eksperci z innych krajów.

UN GGE 2012/2013 opracowała raport, który został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 27 grudnia 2013 roku. Konkluzje raportu zakładały, że państwa powinny przestrzegać prawa międzynarodowego także w przypadku korzystania z nowoczesnych technologii, a normy prawa międzynarodowego mają zastosowanie w cyberprzestrzeni. Był to pierwszy raz, kiedy Chiny i Rosja publicznie zgodziły się z tą tezą. Oznacza to, że państwa powinny wypełniać swoje zobowiązania w tym zakresie i przestrzegać praw człowieka i fundamentalnych wolności.

Kierując się rekomendacją UN GGE 2012/2013, Zgromadzenia Ogólne powołało kolejną Grupę Ekspertów.

 

UN GGE 2015/2017 przygotowała kolejny raport, nie czyniąc jednak znacznych postępów w zakresie implementacji norm prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni.

 

UN GGE 2016/2017 zakończyła swoje prace w czerwcu 2017 roku bez wypracowania końcowego raportu. Spowodowało to szeroką dyskusję na temat postawy niektórych państw oraz liczne wątpliwości w zakresie stosowania norm prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni.