FS-ISAC

FS-ISAC to Centrum Analiz i Wymiany Informacji dla sektora finansowego o globalnym zasięgu.

FS-ISAC został utworzony w 1999 roku w USA na podstawie Prezydenckiej Dyrektywy nr. 63, która zobowiązywała sektor prywatny do wymiany informacji na temat zagrożeń dla infrastruktury krytycznej w Stanach Zjednoczonych.

Z uwagi na międzynarodowy zasięg incydentów w sektorze finansowym, FS-ISAC z czasem rozszerzył swoją działalność poza USA (2013 r.). Obecnie jego członkami jest wiele krajów europejskich.

Od 2016 FS-ISAC jest zarządzany globalnie (3 regiony: Ameryka; Europa Bliski Wschód i Afryka oraz Azja i Pacyfik). Każdy region ma inną specyfikę, dlatego nacisk kładziony jest w nich na inne usługi.

Członkowie mogą dzielić się informacjami anonimowo, organizowane są także cykliczne spotkania w celu budowana zaufania pomiędzy różnymi instytucjami. W obrębie FS-ISAC działają także różne grupy robocze (m.in. grupa do spraw fraudów/nadużyć czy testów penetracyjnych), a także grupy regionalne, których zadaniem jest wzmacnianie współpracy w poszczególnych regionach.

FS-ISAC utrzymuje się ze składek członkowskich.

 

Więcej informacji na stronie internetowej FS-ISAC.