FIRST

FIRST to utworzona w 1990 r. globalna sieć Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe.

FIRST jest międzynarodową konfederacją zrzeszającą Zespoły Reagowania na Incydenty Komputerowe. Członkowie dzielą się technicznymi informacjami na temat incydentów, wymieniają ze sobą najlepsze praktyki w tym zakresie, a także wspólnie wypracowują polityki i procedury, które mają za zadanie wzmacniać współpracę pomiędzy poszczególnymi zespołami.

Więcej informacji na tej stronie.

 

Od 1998 roku członkiem FIRST jest CERT Polska. W gronie uczestników FIRST znajdują się także zespoły: CERT Orange Polska, CERT PKO BP, CERT PGE i CERT PSE.