Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet powstało w 2005 r. w ramach projektu europejskiego Safer Internet. Tworzą je Państwowy Instytut Badawczy NASK (koordynator PCPSI) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z Internetu i nowych technologii. Partnerem większości realizowanych przez Centrum projektów jest Fundacja Orange.

Safer Internet w Europie

Projekt Safer Internet realizowany był w latach 1999-2014 w ramach programu Komisji Europejskiej "Safer Internet" i koncentrował się przede wszystkim na promocji bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży.

Od 2015 roku projekt Safer Internet finansowany jest w ramach unijnego programu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Dzięki temu we wszystkich krajach UE kontynuują swoje działania Centra Bezpiecznego Internetu (ang. Safer Internet Centres), które wcześniej funkcjonowały w ramach programu "Safer Internet".

Główne założenia programu to zwalczanie nielegalnych treści, przeciwdziałanie szkodliwym treściom oraz promocja bezpiecznego środowiska online i podnoszenie świadomości o internetowych zagrożeniach.

Więcej informacji na stronie Better Internet for Kids

 

W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet realizowane są 3 projekty:

1. Saferinternet.pl 

Celem projektu jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja - zarówno dzieci, jak i rodziców - a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Projekt realizowany przez FDDS i NASK we współpracy z Fundacją Orange. Więcej na stronie

 

2. Pomoc telefoniczna i online 

Dwa projekty: Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

 

Telefony prowadzone są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje).

Więcej informacji na stronie.

 

3. Dyżurnet.pl

Jest to punkt kontaktowy - tzw. hotline - do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem, takich jak pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.

Projekt realizowany jest przez NASK. Więcej informacji na stronie.