Abuse Forum

Abuse Forum to nieformalna organizacja prowadzona przez CERT Polska

Abuse Forum (AF) zostało utworzone w 2005 roku z inicjatywy CERT Polska.

 

Organizacja zrzesza m.in. przedstawicieli największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, dostawców Internetu, portali społecznościowych, instytucji finansowych, a także organów administracji publicznej, w tym ministerstw i urzędów centralnych.

 

Forum funkcjonuje w oparciu o listę dystrybucyjną, która jest używana do wymiany informacji pomiędzy uczestnikami.

 

W ramach Forum odbywają się cykliczne spotkania, w czasie których budowane są relacje pomiędzy przedstawicielami organizacji należących do AF. Wymieniane są także informacje o najnowszych trendach w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz dobre praktyki. Głównym zadaniem AF jest budowanie relacji i wzajemnego zaufania, co w bezpośredni sposób przekłada się na bieżącą współpracę. 

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Abuse Forum