Agenda brukselska dot. cyfryzacji, 26.04 – 06.05.2022

Przedstawiamy harmonogram spotkań w Brukseli dotyczących cyfryzacji:

26.04 – Grupa Robocza ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego (rozporządzenie dot. e-Privacy Regulation – informacja po trilogu, Rada ds. Handlu i Technologii (TTC)- prezentacja KE; akt w sprawie danych (Data act – dyskusja na temat wniosku KE – rozdziału VI oraz VIII)

26.04 – Horyzontalna Grupa ds. Cyberbezpieczeństwa  – rewizja dyrektywy NIS2, procesy ONZ i cyberdyplomacja

27.04 – Coreper I – omówienie ostatniego trilogu 22/04 w sprawie Digital Services Act (na którym zawarto porozumienie międzyinstytucjonalne)

27.04 – Coreper II przygotowanie drugiego spotkania Rady Handlu i Technologii z USA (w zakresie dot. kwestii cyfrowych)

27.04 – Coreper II przyjęcie bez dyskusji Deklaracji o przyszłości Internetu

28.04 – Grupa Robocza ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego – Europejska deklaracja o prawach i zasadach cyfrowych (Declaration on European Digital Rights and Principles)  – dyskusja nad drugą wersją tekstu kompromisowego PREZ; projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act)-  analiza kolejnej wersji tekstu kompromisowego PREZ

28-29.04 – Grupa ekspercka dot. eIDAS/eID (prace nad e-walletem)

29.04 – Grupa robocza COMPET dot. DSA (podsumowanie trilogu w sprawie DSA 22/04 oraz dalsze kroki)

3.05 – Horyzontalna Grupa ds. Cyberbezpieczeństwa

3.05 – Grupa Robocza ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

5.05 – Grupa Ekspercka dot. eIDAS/eID

5.05 – Grupa Robocza ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

6.05 – Grupa Robocza w sprawie harmonizacji technicznej (projekt dotyczący wspólnej ładowarki)

TAGI Agenda brukselska,